Privacy Policy

Casinos247.nl neemt gegevensprivacy zeer serieus. Dit privacybeleid beschrijft wie wij zijn en hoe wij Persoonlijke Gegevens verzamelen, delen en gebruiken. Het behandelt ook manieren waarop u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Over ons

Casinos247.nl (“Wij” of “Ons”) is een gokvergelijkingssite (“Website”) die beheerd wordt door SIA SF2, bedrijfsnummer 40103691516, geregistreerd adres K. Valdemara straat – 33-7, Rīga, LV-1010, Letland. Onze website stelt haar gebruikers (“U” of “Betrokkene”) in staat meer te weten te komen over online gokexploitanten en te beslissen welke exploitanten geschikt voor u kunnen zijn.

Informatie die wij verzamelen

Gebruiksgegevens – Wij verzamelen specifieke informatie met betrekking tot uw gebruik van deze website. Deze gegevens omvatten de pagina’s die u bezocht heeft, de exploitanten waarop u geklikt heeft, uw IP-adres, de verwijzende URL toen u op de website aankwam, het type browser, het type apparaat, de schermresolutie, de taalvoorkeuren, het tijdstip van toegang.

Persoonlijke informatie – als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres nodig om de inhoud naar uw inbox te kunnen sturen. Op het moment van inschrijving zal de aard van deze actie duidelijk worden aangegeven, met inbegrip van het soort inhoud dat u zou worden toegezonden, de bevestiging van het afmeldingsproces, en de bevestiging of uw gegevens aan derden zullen worden doorgegeven. Alle verzonden e-mails bevatten een link om u uit te schrijven.

Wij kunnen u aan de hand van deze gegevens niet persoonlijk identificeren.

Hoe wij informatie verzamelen

Gebruiksgegevens worden verzameld via weblogs en trackingpixels/scripts. De website stuurt ook cookies naar uw systeem om de verwerking van gebruiksgegevens mogelijk te maken. Alle andere persoonlijke gegevens worden expliciet verzameld via het invullen van een formulier, zoals de inschrijving voor een nieuwsbrief.

Hoe wij de informatie gebruiken

De gebruiksgegevens worden verzameld om de eindgebruikerservaring van de website te verbeteren en de optimalisering van de marketingactiviteiten van het bedrijf te vergemakkelijken. Zij kunnen ook gebruikt worden om een snelle en bevredigende reactie op vragen en verzoeken van gebruikers te bevorderen. Wij kunnen de gegevens gebruiken om de website voor u te segmenteren en te personaliseren. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om problemen in verband met veiligheid en frauduleuze activiteiten op te sporen en te voorkomen.

Persoonlijke gegevens worden gebruikt om de gebruiker per e-mail tijdige en relevante aanbiedingen, inhoud en informatie te bezorgen.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dat te doen.

Wij houden ons niet bezig met het automatiseren van profilering met gebruikmaking van persoonsgegevens.

Hoe wij informatie delen

Reclamepartners – wij kunnen gebruiksgegevens delen met reclamepartners om de prestaties te verfijnen en het risico op frauduleuze activiteiten te verkleinen.

Dienstverleners – zoals bij de meeste organisaties worden sommige van onze bedrijfsfuncties uitbesteed aan contractanten, zoals webhostingdiensten of e-mailmarketingproviders. Elke verwerking van persoonsgegevens door dergelijke dienstverleners zal alleen gebeuren voor het specifieke doel dat vereist is in hun rol als gegevensverwerkers.

Wetshandhaving – indien wettelijk vereist kunnen wij persoonsgegevens delen, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Potentiële koper – wij kunnen persoonsgegevens aan derden en hun adviseurs bekendmaken, indien wij benaderd worden in verband met de mogelijke verkoop van een deel of het geheel van ons bedrijf.

Alle andere delen van gegevens in overeenstemming met uw toestemming

Wij wijzen u erop dat wanneer u op een link klikt om de website van een van de op deze site vermelde exploitanten te bezoeken, u op een website van een derde terechtkomt en dat wij geen controle over die website hebben.

Cookies en traceertechnologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die bepaalde gegevens bijhouden. Wij gebruiken cookies om onze dienst te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren, door analyse van gebruikersgedrag en -gebruik mogelijk te maken. Over het algemeen helpen cookies ons u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen na te gaan welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u verkiest met ons te delen. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt cookies beheren via uw browser, inclusief het volledig uitschakelen van cookies of het verwijderen van specifieke cookie-bestanden. Gidsen over hoe u cookies kunt beheren zijn online beschikbaar voor alle grote webbrowsers.

Wij gebruiken first-party cookies, die via ons eigen domein geserveerd worden, en third-party cookies, die via domeinen/serviceproviders van derden geserveerd worden.

De gebruikte cookies omvatten:

First party cookies – deze worden geplaatst door Casinos247.nl en vergemakkelijken de verwerking van gebruiksgegevens, browsingpatronen en de bron van het verkeer naar de website, alsook de segmentatie van de inhoud

Cookies van derden – deze worden geplaatst door domeinen/dienstverleners van derden:

  1. Google Analytics – vergemakkelijkt de verwerking van gebruiksgegevens, browsepatronen en de bron van het verkeer naar de website
  2. Google Ads – vergemakkelijkt het gebruik van reclame op het AdWords-platform van Google
  3. Microsoft Bing – vergemakkelijkt het gebruik van reclame op het AdWords-platform van Google. Bing Ads cookiebeleid: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
  4. Hotjar – vergemakkelijkt de verwerking van gebruiksgegevens en browsingpatronen op de website. Cookiebeleid: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
  5. Aimtell – vergemakkelijkt het verzenden van anonieme browser-push-notificaties. Cookiebeleid: https://www.aimtell.com/privacy

Rechtsgrondslag

Artikel 6, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt verschillende rechtsgrondslagen beschikbaar op grond waarvan gegevens verwerkt kunnen worden. Wij zullen uw gegevens verwerken om onze legitieme belangen na te streven, waaronder de noodzaak om fraude te bestrijden, de website-ervaring te verbeteren en de prestaties van reclamecampagnes te analyseren. Indien de belangen van u, de betrokkene, geacht worden zwaarder te wegen dan die van het bedrijf, zullen wij de verwerking staken totdat wij toestemming hebben verkregen. Voor ander gebruik van gegevens zoals beschreven, zullen wij toestemming vragen voordat wij de gegevens verwerken.

Opt-out

U hebt het recht om te allen tijde af te zien van de verwerking van gegevens. Om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, kunt u contact opnemen met [email protected]

Kinderen

Deze site is ontworpen voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Wij doen ons best om te voorkomen dat kinderen toegang krijgen tot deze website. Wij verwerken niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 18, en mochten wij te weten komen dat er persoonsgegevens opgeslagen zijn van een kind onder de 18, dan zullen wij onze interne processen volgen om die gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te wissen, in overeenstemming met uw rechten inzake gegevensbescherming.

Beveiliging van uw gegevens

Wij gebruiken passende en redelijke technologische en organisatorische methoden om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat het coderen van alle persoonsgegevens die wij opslaan, het minimaliseren van de hoeveelheid opgeslagen gegevens, en het naleven van organisatorische processen die bepalen hoe wij met gegevens omgaan.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Als betrokkene hebt u recht op toegang tot, correctie, uitwissing, verzet of beperking van de verzameling van persoonsgegevens die wij over u bewaren. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] en wij zullen onze interne procedures volgen om binnen de gepaste termijnen aan uw verzoek te voldoen. Wij zullen kopieën bewaren van de communicatie die u ons met betrekking tot dergelijke verzoeken toestuurt.

Wijzigingen van het privacybeleid

Alle wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden bijgewerkt. Kijkt u van tijd tot tijd nog eens om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van ons beleid.

Laatste update: 30 januari 2022