Algemene Voorwaarden

Het volgende geldt voor de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden voor Casinos247.nl:

 • Elk en elk gebruik van de “Website” verwijst naar www.casinos247.nl
 • Elk en alle gebruik van “Wij”, “Ons” en “Onze” in de Voorwaarden verwijst naar casinos247.nl.
 • Elk en alle gebruik van “u”,  “jij” verwijst naar de personen die de Website bezoeken, en naar dezelfde personen bij het bijdragen van inhoud aan de Website.
 • Elk en alle gebruik van “Overeenkomst” verwijst naar alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen die in dit document staan.

Gebruik van, en toegang tot, de Website wordt je aangeboden op je aanvaarding, zonder wijziging, van de “Overeenkomst”. Door deze Website te bezoeken en te gebruiken ga je akkoord met de grenzen en beperkingen van de Overeenkomst.

Wij moedigen je aan de Overeenkomst zorgvuldig te lezen, want elk gebruik van deze Website houdt volledige instemming met de Overeenkomst in.

Als je niet volledig met deze Overeenkomst akkoord kunt gaan, raden we je aan de Website te verlaten. Als je niet het volledige gewicht van de Voorwaarden aanvaardt, ben je niet gemachtigd de Website te gebruiken.

Wij behouden ons het volledige recht voor om wijzigingen, aanpassingen en veranderingen in de Overeenkomst aan te brengen die wij passend achten. Deze kunnen naar eigen goeddunken worden aangebracht zonder dat wij de gebruiker van de Website daarvan op de hoogte hoeven te stellen. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke discretionaire veranderingen wordt beschouwd als aanvaarding van de nieuwe Overeenkomst.

Aanvaarding en naleving van deze Overeenkomst is de enige voorwaarde waaronder je toegang tot en gebruik van de Website wordt verleend.

Door de Website te bezoeken, ga je akkoord met de volgende Voorwaarden:

 1. Alle op deze Website gepubliceerde inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Wij zijn niet aansprakelijk voor het resultaat van acties die gebaseerd zijn op wat je op de Website leest. Dit geldt ook voor inhoud die via e-mailmarketing door Ons wordt verzonden.
 2. Wij zijn geen online of mobiel gokbedrijf, als zodanig nemen wij geen financiële transacties aan, of vergemakkelijken wij deze niet, met betrekking tot het plaatsen van weddenschappen of weddenschappen!
 3. Je stemt ermee in de Website (of een deel ervan) niet te gebruiken voor illegale activiteiten en je stemt ermee in de Website te gebruiken in overeenstemming met alle relevante wetten van het rechtsgebied. Je zult Ons vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van honoraria en onkosten) van derden, die verband houden met of voortvloeien uit een overtreding door jou van deze voorwaarden.
 4. Je stemt ermee in geen computervirussen, macrovirussen, Trojaanse paarden, wormen of iets anders dat bedoeld is om de normale werking van een computer, computernetwerk of mobiel apparaat (en) te verstoren, te uploaden naar, of door te geven via de Website (of een van de bijbehorende servers en diensten).
 5. Je zult geen hypertext link naar enig deel van de Website maken en publiceren of proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig deel of onderdeel van de Website.
 6. Je zult via de Website geen inhoud uploaden of doorgeven die Wij, of een van onze gebruikers, als beledigend, onfatsoenlijk, aanstootgevend of obsceen kunnen beschouwen. Dit omvat ook inhoud die ergernis, ongemak of nodeloze ongerustheid kan veroorzaken. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke inhoud zonder kennisgeving of verklaring te verwijderen.
 7. Wij garanderen niet dat de Website foutloos, vrij van gebreken of ononderbroken zal werken. Alle inhoud wordt verstrekt op een “zoals-is” en “zoals beschikbaar” basis. Bovendien neem je de volledige verantwoordelijkheid op je voor de acties die je onderneemt als resultaat van de informatieve inhoud die je op de Website vindt. De enige remedie die je hebt in geval van verlies of ontevredenheid op basis van de Website is de Website niet langer te gebruiken. Wij zijn je niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding, ook niet voor indirecte schade, gevolgschade, voorbeeldige schade, incidentele schade of schadevergoeding met een punitief karakter, inclusief winstderving.
 8. In een poging om onze Gebruikers meer waarde te geven, kunnen we links naar andere websites of bronnen aanbieden. Je erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en dat wij de privacy praktijken of de inhoud (met inbegrip van misleidende of lasterlijke inhoud) van dergelijke websites niet onderschrijven en direct noch indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) reclame, producten of andere materialen of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen, noch voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door, of in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op dergelijke externe sites of bronnen.
 9. Alle adverteerders op onze site, en wijzelf, zijn gebonden aan de gedragscodes die in de Gambling Licensing and Advertising Act 2014 zijn ingevoerd. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste doelstellingen:
  1. Voorkomen dat gokken een bron van misdaad en/of wanorde is, of in verband wordt gebracht met misdaad of wanorde en/of wordt gebruikt om misdaad te ondersteunen;
  2. Ervoor zorgen dat gokken op een eerlijke en open manier gebeurt; en
  3. Kinderen en andere kwetsbare personen beschermen tegen schade en/of uitbuiting door gokken.
 10. Wij zullen altijd rekening houden met de bovenstaande vergunningsdoelstellingen en altijd handelen op een manier die daarmee in overeenstemming is.
 11. Door inhoud in te zenden naar deze Website via e-mail, postings op deze Website of anderszins, met inbegrip van recensies van casino sites, vragen, foto’s of video’s, commentaar, suggesties, ideeën en dergelijke in inzendingen (gezamenlijk “Inzendingen”), verleen je casinos247.nl een niet-exclusief, royalty-vrije, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare recht om (a) dergelijke inzendingen te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren, er afgeleide werken van te maken en ze publiekelijk te tonen en uit te voeren over de hele wereld in alle nu bekende of nog te bedenken media; en (b) de naam die je indient te gebruiken in verband met een dergelijke inzending. Je erkent dat casinos247.nl naar eigen goeddunken kan kiezen voor toeschrijving van je commentaar of recensies.
 12. Casinos247.nl is niet verantwoordelijk voor enige onjuiste informatie die geuit of geïmpliceerd wordt. Hoewel we ons inspannen om onze website vrij van fouten of weglatingen te houden, geeft casinos247.nl geen garantie voor de juistheid van de verstrekte informatie en die van websites van derden die met onze website verbonden zijn en van onze website afkomstig zijn.
 13. Alle materialen en links op deze website worden op eigen risico gebruikt. casinos247.nl inclusief ons team neemt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt, direct of indirect voortvloeiend uit de materialen van deze website.
 14. Het is jouw verantwoordelijkheid te bevestigen dat online gokactiviteiten zijn toegestaan in het land waar je verblijft en dat je voldoet aan de minimumleeftijd om te gokken en de inhoud van deze website te lezen. Het is ook je verantwoordelijkheid om je te houden aan de gokwetten die opgelegd worden door het land, de staat en de stad waar je woont.
 15. Alle op casinos247.nl gepubliceerde inhoud is auteursrechtelijk beschermd, onwettig gebruik, verspreiding en dupliceren van ons materiaal is een overtreding van auteursrecht en/of handelsmerkwetten.

Laatste update: 30 januari 2022